Protectia datelor si Politica de confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C Backyard Studio SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este:.comert online, reclama, marketing si publicitate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare completării bazei de date a SC Backyard Studio SRL în vederea asigurarii accesului la acest serviciu potrivit scopului declarat.

Refuzul dvs. determină neînscrierea dvs. în baza de date a clienților noștri și implicit la imposibilitatea ducerii la indeplinire a serviciilor oferite de societatea noastra.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator numai in conformitate cu scopurile declarate şi nu sunt comunicate altor destinatari.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC Backyard Studio SRL, in atentia Departamentului Clienti, contact@schmecker.ro sau prin posta la adresa str.Turda,nr.118,bl.37,sc.C,ap.83, sector 1, Bucuresti, 011366.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

1. BACKYARD STUDIO SRL  colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP), pe paginile siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al utilizatorului sau al clientului, in urmatoarele scopuri:
• validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;
• rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;
• pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
• trimiterea de buletine informative periodice, in format exclusiv electronic;
• contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
• contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
• scopuri statistice.

2. BACKYARD STUDIO SRL  poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre BACKYARD STUDIO SRL pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic; exceptie face cazul in care sunt incalcate prevederi ale documentului, in eventualitatea cazului in care rezultatul actionilor Utilizatorului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura de partea BACKYARD STUDIO SRL  si/sau al eventualilor terti cu care BACKYARD STUDIO SRL  are contracte de parteneriat in acel moment.

3. Clientul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document, si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, dar numai in conformitate cu art. 2.8.

4. Pentru exercitarea drepturilor cf art. 7.3, clientul sau utilizatorul se va adresa BACKYARD STUDIO SRL , conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea data.

5. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista.

6. In cazul in care Clientul opteaza pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului si/sau contractelor, procesarea datelor cardurilor bancare acceptate la plata (VISA/MasterCard) se face in mod exclusiv pe serverele ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. reprezentata de un tert subcontractant prin intermediul caruia sunt procesate de catre Banca toate operatiunile de plata pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii in cadrul comertului electronic, sub rezerva respectarii tuturor masurilor de securitate si a regulilor de acceptare de catre Comerciant ,in calitate de procesator de carduri bancare agreat de catre BACKYARD STUDIO SRL .

7. BACKYARD STUDIO SRL  nu solicita si nu stocheaza nici un fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului.

8. Politica de confidentialitate BACKYARD STUDIO SRL  se refera doar la datele furnizate voluntar de catre client sau utilizator exclusiv pe site. BACKYARD STUDIO SRL  nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara siteului.

9. BACKYARD STUDIO SRL  se obliga ca datele colectate ale Clientului/Utilizatorului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sav vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Utilizatorului/Clientului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

10. Exceptie face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.
10’. Procesatorul de carduri bancare agreat de catre BACKYARD STUDIO SRL are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzactie, in cazul in care aceasta exista.

11. BACKYARD STUDIO SRL garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

12. BACKYARD STUDIO SRL nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.